Ideme si po všetko,
čo nám povedali,
že nemôžeme mať.

Čo je Meta?

Meta je najefektívnejšia taktika k dispozícii v danom čase. Toto označenie, z angličtiny sa najčastejšie používa pri porovnávaní taktík a stratégií v hre, no môže byť uplatnené aj v iných veciach, ako napríklad v biznise.

Zmeny sú prirodzené

Meta sa môže časom meniť, preskúmaním nových taktík a stratégií, ktoré v danom čase fungujú efektívnejšie, zmenou pravidiel hry alebo dostupnosťou nových zdrojov.

NewMeta s.r.o.

V reálnom živote robia zmeny pravidiel hru zaujímavejšou. To platí aj pre nás.